Pravila privatnosti

I       UVODNE ODREDBE

Ova Pravila donosimo temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Sl. list EU L 119/1, dalje u tekstu: Uredba) te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18, dalje u tekstu: Zakon), kako bi pobliže objasnili našu obradu osobnih podataka ispitanika te naznačili prava ispitanika i sva druga važna pitanja vezana uz naše obrade osobnih podataka.


II      TKO SMO MI

Trgovačko društvo Jung Sky d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB: 27095944238, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080713769 (dalje u tekstu: Jung Sky). Više informacija o nama nalazi se na internet stranici https://www.jungsky.hr/hr te https://vipcation.eu/ (dalje u tekstu: Internet stranice).


III     INTERNET STRANICE I KOLAČIĆI

Internet stranica https://www.jungsky.hr/hr je službena internet stranica aviokompanije Jung Sky na kojoj možete saznati sve podatke o nama i našim uslugama. Osim navedene stranice, Jung Sky ima i stranicu https://vipcation.eu/ putem koje nudi specifičnu uslugu naziva Vipcation, kako je pojašnjeno na toj stranici.

Jung Sky koristi kolačiće (engl. cookies) na obje internet stranice. Detaljnije podatke o kolačićima, podacima koji se prikupljaju i načinu na koji možete upravljati postavkama vlastitog internetskog preglednika, možete pronaći na http://www.jungsky.hr/cookie-policy/ i https://vipcation.eu/cookie-policy/


IV      KAKO NAS KONTAKTIRATI

Kontaktirati nas možete:

 • ispunjavanjem kontakt formulara na internet stranicama
 • e-mailom: [email protected]
 • poštom na adresu: 10000 Zagreb, Strojarska cesta 20


V        SVRHA PRAVILA

Svrha ovih Pravila jest objasniti našu obradu osobnih podataka i to:

 • čiji se osobni podaci prikupljaju;
 • na koji način se osobni podaci prikupljaju;
 • koje su svrhe obrade;
 • koji su pravni temelji za obradu;
 • koje je razdoblje čuvanja osobnih podataka;
 • kome se prikupljeni podaci mogu otkriti i pod kojim uvjetima;
 • koja su prava ispitanika vezana uz pojedine obrade;
 • druga važna pitanja vezana uz obradu osobnih podataka.

Obrada osobnih podataka je svaki postupak povezan s prikupljanjem, bilježenjem, organiziranjem, pohranom, izmjenom, pronalaženjem, uporabom, širenjem, ažuriranjem, kombiniranjem, blokiranjem, brisanjem i uništavanjem te svim drugim sličnim aktivnostima predmet kojih je osobni podatak jedne ili više fizičkih osoba.


VI       NAČELA OBRADE

Načela obrade osobnih podataka od strane aviokompanije Jung Sky su sljedeća:

 • zakonitost, poštenje i transparentnost (obrađujemo Vaše podatke u skladu sa zakonom, pošteno i transparentno prema Vama);
 • ograničavanja svrha (Vaše osobne podatke prikupljamo samo u određene, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama);
 • smanjenje količine podataka (prikupljamo samo osobne podatke koji su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju);
 • točnost (poduzimamo odgovarajuće mjere da podaci koje obrađujemo budu točni i prema potrebi ažurni; podaci koji nisu točni bez odlaganja će se izbrisati ili ispraviti);
 • ograničenje pohrane (Vaši osobni podaci su čuvani u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju);
 • cjelovitost i povjerljivost (osobni podaci se obrađuju na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i/ili organizacijskih mjera).


VII      IZRAZI KOJI SE KORISTE U PRAVILIMA I DOMET PRAVILA

Kako bismo Vam ova Pravila učinili što preglednijima, niže pojašnjavamo izraze koje koristimo u njima:

 • „potencijalni klijent“ je osoba koja se interesira o Jung Sky uslugama;
 • „putnik“ je osoba koja ima pravo na prijevoz i eventualne dodatne usluge od strane Jung Skya temeljem sklopljenog ugovora;
 • „naručitelj usluge“ je osoba koja je u svoje ime, a za račun putnika ugovorila usluge s aviokompanijom Jung Sky (npr. roditelj za svoje dijete, zastupnik pravne osobe za zaposlenika ili direktora te pravne osobe);
 • „poslovni suradnik“ označava fizičku ili pravnu osobu s kojom Jung Sky ima razvijen poslovni odnos (npr. brokeri koji nam prosljeđuju Vaše zahtjeve za našim uslugama, catering službe s kojima surađujemo u vezi hrane i pića koje poslužujemo na našim letovima, marketinške agencije, hoteli u kojima za Vas organiziramo smještaj, odvjetnički uredi i slično); sa svim poslovnim suradnicima Jung Sky ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji i odgovarajući ugovor kojim se uređuje obrada podataka od strane svih sudionika;
 • „broker“ označava osobu s kojom Jung Sky ima regulirani poslovni odnos i koji djeluje kao posrednik između naručitelja usluga i putnika s jedne strane, te Jung Skya kao pružatelja usluge s druge strane;
 • „tražitelj zaposlenja“ označava tražitelja posla odnosno zaposlenja kod aviokompanije Jung Sky (npr. putem otvorene molbe, sudjelovanjem na razgovoru za posao i slično), bilo temeljem ugovora o radu, djelu, autorskog, studentskog ili nekog drugog ugovora;
 • „poslovna administracija“ označava sve radnje koje Jung Sky provodi radi vođenja vlastitih evidencija, organizacije i raspodjele poslova, evidencija potrebnih radi udovoljavanja prisilnim propisima i slično (npr. unutarnja izvješća, radni dokumenti, kopije odnosno backup, istraživanje sumnji na prijevare, pohrana i strukturiranje dokumenata itd.).

 Ovim Pravilima pojašnjavamo našu obradu osobnih podataka sljedećih osoba:

 • potencijalnih klijenata,
 • putnika,
 • naručitelja usluge,
 • poslovnih suradnika,
 • tražitelja zaposlenja.


VIII     OPISI OBRADA OSOBNIH PODATAKA


Način prikupljanja podataka:

Vaše podatke prikupljamo prvenstveno od Vas osobno, npr. kada pregledavate naše internet stranice ili naše društvene mreže, kada unosite podatke u naše kontakt formulare na internet stranicama, kada nas kontaktirate putem e-maila, kada nam dostavljate obavijesti i molbe na naše pozive i slično.

Vaše podatke ćemo prikupljati od drugih osoba u sljedećim tipičnim situacijama:

 • kada se ugovor sklapa s pravnom osobom te Vas njen zastupnik navede kao odgovornu osobu ili osobu koja direktno pruža određene usluge/proizvode aviokompaniji Jung Sky i slično (podaci se u tom slučaju prikupljaju od određene pravne osobe);
 • kada naručitelj usluge i putnik nisu ista osoba, u kom slučaju se podaci o putniku prikupljaju od naručitelja usluge (npr. Vaše društvo za Vas kao putnika dogovara let s aviokompanijom Jung Sky);
 • kada se Jung Sky usluge dogovaraju posredstvom brokera (broker dostavlja podatke Jung Skyu).
 • za tražitelje zaposlenja podatke možemo prikupljati putem portala na kojima se objavljuju oglasi o slobodnim poslovnima u Jung Skyu, putem osoba kao što su agencije za posredovanje pri zapošljavanju, osoba ili društava specijaliziranih za pronalaženje radnika i pružanje savjeta pri zapošljavanju (tzv. headhunting agencije ili headhunteri), putem preporuka drugih radnika Jung Skya, kolega i slično.

 

Kada je zbog pružanja usluge ili udovoljavanja prisilnim propisima potrebno određene podatke provjeriti ili dopuniti iz dostupnih javnih izvora (npr. sudskih registara), te podatke Jung Sky može pribaviti izravno iz takvih izvora.

Vaše podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 1. pripremanje i izvršavanje ugovora (ovisno o prirodi usluge ili suradnje, prikupljat ćemo podatke o Vama kao putniku, naručitelju usluge, poslovnom suradniku ili potencijalnom klijentu i to podatke kao što su Vaše ime, prezime, adresa, datum rođenja, podaci koji su potrebni za kreiranje računovodstvenih i drugih dokumenata koje prate izvršavanje ugovora i slično, podaci o vizama ako se npr. radi o letu u zemlje u kojima je ista potrebna; ako je ugovaratelj pravna osoba relevantne podatke ćemo prikupljati i u odnosu na odgovornu osobu, osobu koja direktno izvršava usluge, osobu za kontakt i slično);
 2. ispunjavanje pravnih obveza Jung Skya i primjenjivih prisilnih propisa (npr. u tu svrhu od putnika ili naručitelja usluge tražimo da nam dostavi obavijesti o svrsi putovanja, adresi na kojoj će putnik boraviti itd.);
 3. mogućnost komunikacije s Vama (npr. u tu svrhu ćemo prikupljati podatke o Vašem e-mailu, imenu, prezimenu, adresi, telefonu i slično, ovisno o tome na koji način ste nas kontaktirali i što nam je potrebno da bi odgovorili na Vaše upite);
 4. u svrhe poslovne administracije (npr. u te svrhe prikupljamo i čuvamo podatke o Vašem pristanku na našu obradu podataka, podatke o sklopljenim ugovorima, podatke o izvršavanju usluge, Vaše e-mailove, Vaše prigovore i pohvale na naše usluge i slično);
 5. u svrhe donošenja informirane odluke o izboru najboljih poslovnih suradnika ili zaposlenika u Jung Skyu (npr. u te svrhe možemo od Vas tražiti preporuke prijašnjih poslodavaca, korisnika ili kupaca, ovisno što je primjenjivo, podatke o školovanju, usavršavanjima, certifikatima i slično);
 6. u svrhe promidžbe naših usluga i proizvoda (potencijalno ćemo Vas kontaktirati na kontakte koje ste nam dostavili kako bi Vas informirali o našim novim proizvodima ili uslugama, posebnim pogodnostima, zgodama i događajima koje organiziramo i drugim sličnim aktivnostima aviokompanije Jung Sky).

Pravni temelji obrade podataka u gore navedene svrhe su sljedeći:

 • za obrade podataka pod točkom 1 pravni temelj je sklapanje i izvršavanje ugovora s Vama odnosno s pravnom osobom u kojoj ste odgovorna osoba, osoba za kontakt i slično;
 • za obrade podataka pod točkom 2 pravni temelj je poštivanje pravnih obveza aviokompanije Jung Sky kao voditelja obrade (pravna obveza Jung Skya je da prikupi i nadležnim regulatornim tijelima dostavi podatke o svrsi putovanja određenog putnika, o adresi na kojoj će putnik boraviti i slično);
 • za obrade podataka pod točkama 3 do 5 pravni temelj je legitimni interes aviokompanije Jung Sky (legitimni interes Jung Skya je da može odgovoriti na postavljene upite, komunicirati s Vama, uredno voditi poslovnu administraciju, spriječiti eventualne prijevare, omogućiti Vam najbolju moguću uslugu i slično);
 • za obrade osobnih podataka pod točkom 6 pravni temelj će u pravilu biti Vaša izričita privola koju nam dajete prilikom kontaktiranja putem internet stranica ili prilikom sklapanja ugovora s nama, a ako isto nije primjenjivo naš pravni temelj može biti naš legitimni interes (u potonjem slučaju Jung Sky će od slučaja do slučaja procijeniti postoji li opravdani legitimni interes za ove obrade, te ako ocijeni da isti postoji uvijek nam možete naznačiti da ne želite takvu obradu Vaših podataka).

Privolu nam može dati samo osoba starija od 16 godina, te u slučaju da se radi o obradi podataka mlađe osobe (npr. putnik), Jung Sky će privolu tražiti od zakonskog zastupnika (roditelja)


IX       OBRADA POSEBNIH KATEGORIJA PODATAKA

Jung Sky će pružiti dodatnu pomoć putnicima koji zbog svoje smanjene pokretljivosti, bolesti ili drugih stanja trebaju asistenciju prilikom ulaska i izlaska iz zrakoplova i/ili transport od/do zrakoplova. Da bi Vam pružili tu pomoć, putnici ili naručitelji prijevoza moraju nam dostaviti relevantne podatke o zdravlju, te ih Jung Sky mora na odgovarajući način evidentirati i obznaniti svojim suradnicima, osoblju i ostalima uključenima u pružanje te dodatne usluge. Naš pravni temelj za obradu tih podataka je Vaša privola, a podredno i izvršavanje naših pravnih obveza.

Ukoliko ste od nas zatražili uslugu cateringa, zatražit ćemo da nam dostavite podatke o eventualnim alergijama i osjetljivostima na pojedinu vrstu hrane. Naš pravni temelj za obradu tih podataka je također Vaša privola, te podredno izvršavanje naših pravnih obveza.

Jung Sky ne obrađuje biometrijske podatke ni jedne kategorije osoba.


X        OBVEZA PRUŽANJA OSOBNIH PODATAKA I POSLJEDICE NE PRUŽANJA

Izuzev podataka koji su potrebni za izvršavanje ugovora kojeg je Jung Sky sklopio s Vama ili naručiteljem usluge u vaše ime te podataka koji su potrebni za izvršavanje naših pravnih obveza, pružanje osobnih podataka ovisi isključivo o Vama, tj. dobrovoljno je. Posljedica ne pružanja podataka u bilo koju od svrha obrada jest da ta svrha obrade neće moći biti ispunjena.


XI       RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke brišemo po prestanku svrhe radi koje su podaci prikupljeni, te po isteku svih zakonskih obaveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, ovisno o tome koji je rok duži.

U slučaju prigovora/spora vezano uz pružanje usluge, spora o plaćanju i slično, relevantne osobne podatke ćemo čuvati najmanje do okončanja spora odnosno rješavanja prigovora.


XII      KOME SE PRIKUPLJENI PODACI MOGU OTKRITI I POD KOJIM UVJETIMA

Ovisno o svrsi i pravnom temelju obrade osobnih podataka, Vaše osobne podatke ćemo dostavljati sljedećim osobama:

 • našim poslovnim suradnicima koji su obvezani čuvati povjerljivost Vaših osobnih podataka i s kojima Jung Sky ima sklopljen ugovor, a sve ako je isto potrebno da bi se ispunile naše ranije naznačene svrhe obrade podataka (npr. dostavljamo podatke našim suradnicima koji obavljaju poslove prihvata putnika, prtljage i/ili zrakoplova, suradnicima koji obavljaju transfere putnika, našim marketinškim suradnicima, pravnim savjetnicima, revizorima i slično);
 • državnim tijelima, zrakoplovnim vlastima, regulatornim tijelima, sudu i drugim nadležnim institucijama, ako je isto potrebno radi postupanja po prisilnim propisima, sudskom nalogu i drugim obvezujućim mjerama (npr. dostavljanje podataka o letovima pojedinim zrakoplovnim i državnim tijelima) ili je isto potrebno radi zaštite prava i/ili imovine Jung Skya te sigurnosti njegovog osoblja (npr. dostavljanje podataka o prijevarama, krađama i slično).

Budući da Jung Sky pruža usluge klijentima iz cijelog svijeta te da usluge obavlja na području koje je šire od područja Europske unije (EU) i Europskog ekonomskog prostora (EEK), Vaše podatke ćemo u pojedinim slučajevima dostavljati i prenositi u zemlje izvan EU i EEK. To će, međutim, biti isključivo u slučaju kada ste za takav prijenos dali svoju privolu ili ako je isto potrebno da bi izvršili ugovor sklopljen s Vama ili u Vašem interesu, ako je isto potrebno za provedbu predugovornih mjera na Vaš zahtjev, ako je prijenos nužan iz važnih razloga javnog interesa, ako je nužan za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili je nužan za zaštitu životno važnih Vaših interesa odnosno interesa drugih osoba.

Jung Sky nikada neće prodati ili uz naknade ustupiti Vaše osobne podatke trećim osobama.


XIII     MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Jung Sky poduzima sve tehničke, kadrovske i organizacijske mjere radi zaštite Vaših osobnih podataka, kako bi ih zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Neke sigurnosne mjere koje primjenjujemo su ograničavanje pristupa podacima na određeni broj ovlaštenih osoba, sigurnost operativnih sustava i e-mail računa, enkripcija podataka, upotreba antivirusnog softvera, pristup samo pomoću sigurnih protokola i drugo.


XIV      VAŠA PRAVA KAO ISPITANIKA

Kao ispitanici odnosno osobe čije osobne podatke Jung Sky obrađuje, imate sljedeća prava:

 1. pravo na informiranost
  • pravo na informacije o nama i našim kontakt podacima, našim svrhama, pravnoj osnovi za obradu podataka i drugim podacima vezanim uz obradu;
  • ova Pravila su sastavljena upravo radi Vašeg informiranja o navedenom, te će se u svakom slučaju u kojem je to primjenjivo (npr. radi se o uobičajenoj obradi osobnih podataka, koja je predviđena i objašnjena ovim Pravilima), potrebne obavijesti dati objavljivanjem ovih Pravila ili upućivanjem na njih;
 2. pravo na pristup informacijama
  • pravo na potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se obrađuju, dobiti sve informacije o obradi (kao kod prava na informiranost)
  • ove obavijesti, kada god je primjenjivo, davat ćemo upućivanjem na ova Pravila, kao i kod prava na informiranost;
 3. pravo na ispravak
  • ukoliko su osobni podaci nepotpuni ili netočni, pravo da u bilo kojem trenutku zatražite ispravak ili dopunu istih;
 4. pravo na brisanje
  • pravo tražiti brisanje podataka čija obrada nije više nužna za svrhe za koje su podaci prikupljeni ili ne postoji valjani temelj za obradu;
  • ovo pravo ne može biti ostvareno ako je obrada podataka nužna radi poštovanja naše pravne obveze, zaštite javnog interesa u području javnog zdravlja te radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 5. pravo na ograničenje obrade
  • pravo zaustaviti ili ograničiti obradu za vrijeme dok se ne ocijeni prigovor na obradu;
  • ograničenje obrade moguće je zatražiti i kao alternativu zahtjevu za brisanje;
 6. pravo na prenosivost podataka
  • pravo zaprimiti osobne podatke koji su nam dostavljeni ili tražiti prijenos istih drugom voditelju obrade, u odgovarajućem obliku;
  • ovo pravo može se koristiti ako su podaci pribavljeni od Vas u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te su dodatno ispunjeni ovi uvjeti: obrada se temelji na privoli ili ugovoru i vrši se pomoću automatiziranih procesa;
 7. pravo na prigovor
  • pravo protiviti se obradi podataka na pravnom temelju legitimnog interesa te izvršavanja zadaća od javnog interesa, s time da Jung Sky može nastaviti obrađivati osobne podatke ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za daljnju obradu (što uključuje i postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva);
  • ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom ili smatrate da nezakonito obrađujemo Vaše podatke, prigovor možete podnijeti nadležnom nadzorom tijelu;
  • nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobni podataka (podaci za kontakt: http://azop.hr/).

U slučaju da se osobni podaci ne prikupljaju od Vas, Jung Sky će Vam u razumnom roku, a najkasnije u roku od mjesec dana odnosno prilikom prve komunikacije, dati sve potrebne obavijesti o obradi Vaših podataka, osim ako:

 • o predmetnoj obradi niste već ranije obaviješteni;
 • pružanje tih informacija nemoguće je ili bi zahtijevalo nerazmjerne napore ili bi se onemogućilo ili ozbiljno ugrozilo postizanje ciljeva obrade;
 • obrada (dobivanje i otkrivanje) tih podataka je izrijekom propisana pravom koje  obvezuje aviokompaniju Jung Sky.

Ovdje možete skinuti Obrazac zahtjeva ispitanika za korištenje pravima vezanim uz obradu osobnih podataka od strane tvrtke Jung Sky d.o.o. Popunjeni obrazac molimo poslati na [email protected]


XV       PRAVO NA OPOZIV PRIVOLE

Dane privole za obradu osobnih podataka možete u svako doba opozvati. Opoziv, međutim, ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka temeljem privole za vrijeme prije opoziva. U slučaju opoziva privole, Jung Sky može dalje obrađivati Vaše osobne podatke samo za slučaj da postoji drugi temelj za obradu (npr. legitimni interes ili pravna obveza).


XVI. IZMJENA PRAVILA I STUPANJE NA SNAGU

Jung Sky može ova Pravila dopuniti ili izmijeniti u bilo kojem trenutku, a aktualna i ažurirana verzija Pravila u svakom je trenutku dostupna na ovom linku na kojem ste trenutno te internetskoj stranici www.vipcation.eu. Ova Pravila donesena su i primjenjuju se od 25. svibnja 2018. godine.

 

        

Follow us