Jung sky - EU projekti

 

EU
EU
EU

Naziv projekta

„Povećanje konkurentnosti ulaganjem u unaprjeđenje i prilagodbu mrežnih stranica“; šifra projekta KK.03.2.1.17.0154.

Kratki opis projekta

Realizacija projekta omogućit će unapređenje mrežne stranice postavljene na domeni www.jungsky.hr od strane specijalizirane IT tvrtke Shipshape d.o.o..

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti: definiranje strukture web rješenja, izradu tehničke i funkcionalne specifikacije sustava, prihvaćanje tehničke i funkcionalne specifikacije sustava od strane Naručitelja, postavljanje inicijalne instalacije cjelokupnog web rješenja, konfiguracija Drupal sustava prema prihvaćenoj specifikaciji, izrada dodatnih modula i prilagođavanje postojećih prema prihvaćenoj specifikaciji povećanje pristupačnosti web stranica za osobe s invaliditetom – za osobe oštećene motorike te osobe slabijeg vida, implementacija i prilagodba prihvaćenog izgleda web stranice, testiranje sustava, postavljanje cjelokupnog web rješenja na produkciju.

Osim izrade novog konceptualnog rješenja koje će kupcima omogućiti interaktivniji pregled ponude, bit će implementirani i sljedeći specifični moduli: a) Modul za administraciju destinacija i cijena; b) Modul za odabir destinacija i naručivanje usluga leta; c) Accessibility modul.

Unaprijeđena web stranica imat će dizajn prilagođen mobilnim uređajima i tabletima (responsive dizajn) te optimizirano učitavanje web rješenja koristeći različite cache-ing tehnologije. Bit će implementirana SEO optimizacija s ciljem boljeg pozicioniranja na internetskim tražilicama, te će svi sadržaji biti dostupni na engleskom i njemačkom jeziku kako bi informacije o ponudama i samim uslugama bile dostupne većem broju zainteresiranih klijenata.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu mrežnih rješenja.

Specifični ciljevi projekta su:

a) Poboljšanje prisutnosti na domaćem i inozemnom tržištu;

b) Povećanje vidljivosti usluge;

c) Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Realizacija projekta omogućit će unapređenje mrežne stranice privatnog zračnog prijevoznika Jung sky te omogućiti prezentaciju proizvoda i usluga korisnika na moderan i profesionalan način u skladu s posljednjim SEO standardima, jednostavan i prilagođen pristup informacijama, efikasnu i personaliziranu komunikaciju s kupcima.

Nadalje, realizacija ovog projekta omogućit će unaprjeđenje mrežnih stranica, predstavljanje novog sadržaja, prilagodba novom tržišnom segmentu kupaca te predstavljanje stranice na engleskom i njemačkom jeziku radi povećanja vidljivosti na inozemnom tržištu. Na ovaj način će se omogućiti da tvrtka proširi bazu svojih kupaca te ostvari pretpostavke za rast konkurentnosti, povećanja prihoda od prodaje te novo zapošljavanje.

Održivost projekta će se osigurati kroz kontinuirani rad na održavanju i unaprjeđenju sadržaja postavljenom na mrežnim stranicama, a samim time indirektno i kroz poslovne odnose s postojećim kupcima, aktivno traženje novih kupaca te kontinuirani rad na širenju baze kupaca.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

• Ukupna vrijednost projekta iznosi 67.968,75 HRK

• Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 54.375,00 HRK

• Udio EU u financiranju projekta iznosi 38.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta

12.10.2018. – 12.10.2019.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@jungsky.hr 

Linkovi

strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 


EU
EU
EU

Na dan 1. studenog 2019. započeli smo s provedbom projekta Povećanje konkurentnosti nabavkom novog softverskog rješenja, kod projekta KK.03.2.1.19.0327. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti nabavkom novog softverskog rješenja

Kratki opis projekta: Svrha projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti poduzeća Jung sky d.o.o. kroz ulaganje u nabavu informacijsko-komunikacijskog aplikativnog rješenja koje će omogućiti upravljanje bazom novih klijenata, upravljanje korisnicima, upravljanje prodajom te upravljanjem i provedbom projekata.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije Prijavitelja, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom razvijenog specifičnog softvera kroz:

  • integraciju poslovnih funkcija kroz povezivanje modula (korisnici- ponuda letova- ponuda vezanog sadržaja- praćenje putovanja- prodaja )
  • učinkovitija organizacija tijeka rada kroz kvalitetnije upravljanje ljudskim resursima
  • poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima
  • poboljšanje tržišnog položaja poduzeća kao rezultat povećanje uslužnih kapaciteta uslijed povećanja učinkovitosti i optimizacije

Specifični ciljevi projekta jesu:

  1. a) Rast prihoda od prodaje tvrtke dvije godine nakon završetka projekta;
  2. b) Povećanje broja zaposlenih;
  3. d) Smanjenje troškova poslovanja;
  4. c) Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost projekta: 284.250,00 kn
Iznos koji sufinancira EU: 125.069,99 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.11.2019.-1.11.2020.

Kontakt za više informacija:
info@jungsky.hr

Linkovi:

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/

 

Follow us